Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej PG9.

Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Publiczne Gimnazjum nr 9

Sample image

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.


 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.


Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do 30.06.2018r. w zakresie kształcenia ogólnego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 200 uczniów (106 K) Zajęć wyrównawczych, podnoszących kompetencje i rozwijających zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego, rozwijania umiejętności istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych.


Okres realizacji: 01.01.2017 do 30.06.2018.


Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice oraz nauczycieli/ki z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz z Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do udziału w projekcie.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI (przejdź)

Nowe Horyzonty

Mobilność Kadry Edukacyjnej

Szkoła Odkrywców Talentów
Lepsza szkoła
Unicef
TEG

Copyright © 2017 Norbert Toruński Rights Reserved.