Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

DSC 0384

UWAGA!!! KONKURS PRZEDŁUŻONY DO 30.03.2018!!!

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 24

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

zaprasza do udziału

w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Ludzie listy piszą...

pod Honorowym Patronatem Dyrektora Biura Filatelistyki, Poczty Polskiej S.A,

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

oraz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Regulamin

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wiedzy o sposobach komunikowania się ludzi.
 2. List jako narzędzie komunikowania się - zasady poprawnej kompozycji, list jako forma estetyczna.
 3. Powrót do tradycyjnych form pisania listów w dobie królowania e-maili i esemesów.
 4. Zachęcenie uczniów do pisania listów - nieprzemijający urok listów.
 5. Odkrywanie i rozwijanie talentu pisarskiego.
 6. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 7. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 8. Promocja szkoły.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej oraz uczniów klas II - III gimnazjum.

Będzie on rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
 • uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, oraz uczniowie klas II - III gimnazjum.

Osoby biorące udział w konkursie powinny napisać list na poniższy temat:

 • uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej:

Nasza Niepodległa. List do dziadka Piłsudskiego

 • uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas II - III gimnazjum:

Nasza Niepodległa. Józef Piłsudski – niebanalna postać historyczna

Zadania konkursowe:

 1. Konkurs ma formę pisemną.
 2. Zadaniem jest odręczne napisanie listu na papierze listowym lub własnoręcznie wykonanym.
 3. Napisany list powinien znajdować się w zaadresowanej kopercie.

W ocenie listu będą brane pod uwagę:

 • poprawność kompozycji tekstu,
 • oryginalność,
 • wrażenie artystyczne,
 • forma estetyczna pracy.

Prace wykonane na komputerze nie będą brane pod uwagę!

Terminarz konkursu „Ludzie listy piszą...”:

 1. Czas trwania konkursu styczeń - luty 2018 roku.
 2. Prace należy dostarczyć do 28 II 2018 roku do biblioteki szkolnej SP 24 w Białymstoku, do organizatora konkursu pani Bożeny Hermanowskiej.
 3. Podsumowanie konkursu nastąpi w marcu 2018 roku.

Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.

Nagrody:

 1. Najlepsze prace będą nagrodzone.
 2. Nagrody zostaną wręczone laureatom w miejscu i czasie, o którym organizator poinformuje zainteresowanych.
 3. Osoby nagrodzone i opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania przygotowane przez organizatorów konkursu.

Prace proszę przesyłać za pośrednictwem poczty do biblioteki szkolnej na adres:

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7

15 - 762 Białystok

Telefon kontaktowy: 856532207 lub 508353512

O udziale w konkursie decyduje data stempla pocztowego.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Organizatorzy konkursu:

nauczyciel bibliotekarz - Bożena Hermanowska,

nauczyciel historii - Halina Sztachelska

Nowe Horyzonty

Ogólnopolski Projekt "Cybernauci"

Mobilność Kadry Edukacyjnej

Szkoła Odkrywców Talentów
Lepsza szkoła
Unicef
TEG

Copyright © 2018 Norbert Toruński Rights Reserved.